EvoQ

EvoQ heeft door mij in de 15 jaar van haar bestaan heel veel mensen met gevoel, wijsheid en grote betrokkenheid begeleid. Alle mensen verdienen hulp, maar mijn hart gaat het meest uit naar kinderen en mensen die het slachtoffer geworden zijn van ernstig pesten en mensen die vanuit hun beroep een ander mens hebben doodgeschoten of levenslang hebben verminkt. Te bedenken dat iemands leven al vanaf de geboorte een concrete bedoeling heeft, dan is het absoluut onrechtvaardig dat dit leven ‘verloren’ gaat door toedoen anderen. Naar deze mensen in het bijzonder gaat mijn hart uit.

Robert Jan Cavadino
directeur EvoQ