Inzet voor ieders geboorterecht

EvoQ heeft door mijn toedoen in de 17 jaar van haar bestaan heel veel mensen met gevoel, wijsheid en grote betrokkenheid kunnen begeleiden. Alle mensen verdienen hulp, maar mijn hart gaat het meest uit naar alle kinderen. Ook mensen die het slachtoffer geworden zijn van pesten en mensen die vanuit hun beroep een ander mens hebben doodgeschoten of levenslang hebben verminkt.

Elk mens heeft een geboorterecht. Het recht van vrijheid, gezondheid en veiligheid.
Hier zetten wij ons voor in.

Robert Jan Cavadino
directeur