Arbeidsconflicten

Ruzie en conflict in en rond het werk zijn ongewenst, maar vaak noodzakelijk om dingen die scheef staan recht te kunnen zetten. Ruzies zijn principieel altijd oplosbaar, als bij aanvang beider partijen enigszins van goede wil zijn en elkaar willen behandeken als elkaars gelijke. Wij denken dat je zoiets alleen samen kunt doen. Miscommunicatie door onbegrepen emoties hebben een open communicatie nodig. Vertrouwen moet dan eerst worden opgebouwd. Weten hoe je vertrouwen kunt terugwinnen is een kunst, een kunst die wij verstaan. Een duurzaam draagvlak creëren voor verandering en begrip, integer zijn en willen doorzetten zijn karaktereigenschappen van EvoQ waar zij haar lange  bestaansrecht aan ontleent.