Barmhartigheid

De werken van Barmhartigheid:

 • De hongerigen spijzen.
 • De gevangenen bezoeken.
 • De naakten kleden.
 • De vreemdelingen herbergen
 • De dorstigen laven.
 • De zieken verzorgen.
 • De doden begraven.
 • Het brengen van Vrede.

De apostel Mattheüs verwoordde de boodschap van Christus:
Tekst 1 Barmhartigheid Matheus 25 uit de nieuwe bijbelvertaling, 2004

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle
engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem
worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder
de schapen van de bokken scheidt;de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de
bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen:”Jullie zijn
door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de
grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven
me te eten, ik had dorst en jullie gaven me te drinken. Ik was vreemdeling, en jullie
namen me op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten
mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”Dan zullen de rechtvaardigen
hem antwoorden:”Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven,
of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien
en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek
was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?”En de koning zal hun
antwoorden:”Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor de
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij
gedaan.”……..

7e werk
In Tobit 1 staat naast het voeden van de hongerigen, het kleden van de naakten,
het begraven van de doden. Dit is als zevende werk van barmhartigheid toegevoegd.
In de Joodse traditie al lang een onderdeel van de reeks.

8e werk
Nog later kwam een achtste werk onder de aandacht: het brengen van vrede.

De zeven geestelijke werken van barmhartigheid zijn:

 1. De onwetenden onderrichten
 2. In moeilijkheden goede raad geven
 3. De bedroefden troosten
 4. De zondaars vermanen
 5. Het onrecht geduldig lijden
 6. Beledigingen vergeven
 7. Voor de levenden en overledenen bidden