Disclaimer

Algemene informatie
De gegevens op de websites en in de brochures van Evo beheer bv en www.evoq.nl zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over Evo beheer bv, haar medewerkers, partners, producten en/of diensten. Evo beheer bv spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de websites en aan de brochures op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Auteursrechten
Op de websites en brochures rust het auteursrecht van Evo beheer bv. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Hyperlinks
De websites en brochures bevatten hyperlinks naar sites die mogelijk buiten het domein van Evo beheer bv liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Evo beheer bv is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die u daarvan zou kunnen downloaden. Het is dus voor uw eigen risico, als u deze hyperlinks gebruikt.

Privacystatement
Evo beheer bv respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk word behandeld, dit geheel conform de Nederlandse en Europese privacywetten. De gegevens die nodig zijn om u te kunnen voorzien van door u aangevraagde informatie over opleidingen en activiteiten van Evo beheer bv, worden opgeslagen in een database. Indien u geen prijs stelt op registratie van uw gegevens, kunt u dit kenbaar maken door ons een e-mail bericht te sturen. Evo beheer bv maakt op haar websites geen gebruik van cookies.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan en gebruiken van de website van Evo beheer bv is voor uw eigen rekening en risico. Evo beheer bv sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites en het gebruik van de daarvan verkregen informatie en/of diensten uit.

Discussiegroepen en algemeen gebruik
In het geval van deelname aan een discussiegroep of het plaatsen van informatie en/of berichten op webpagina’s -die vallen onder het beheer van Evo beheer bv is het verboden om:

  • Zich beledigend en/of aanstootgevend uit te laten. Onder beledigend en/of aanstootgevend is in ieder geval begrepen uitlatingen van pornografische, racistische of discriminerende aard en die anderszins in strijd zijn met de wet en goede zeden;

  • Onderwerpen, zaken of organisaties van politieke en/of persoonlijke aard aan de orde te stellen, te bepleiten en te propaganderen die niet in het belang van Evo beheer bv kunnen worden geacht, dan wel niet verenigbaar zijn met de eer en goede naam van Evo beheer bv;

  • Zich zodanig uit te laten dat dit een strafbaar feit kan opleveren, dan wel oplevert. Evo beheer bv heeft het recht om de informatie die via haar websites door gebruikers openbaar wordt gemaakt te wijzigen, te bewerken en te verwijderen, dan wel ten behoeve van haarzelf en derden te gebruiken.

Toegang
Evo beheer bv behoudt zich ten alle tijde het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen.