Beschouwing

Het is alweer tien jaar geleden dat sinistere krachten de goedheid hebben willen onderwerpen aan hun krankzinnige wil. Hebzucht en honger naar verdeelheid en persoonlijke macht. Veel te veel mensen blijken diep corrupt. Triest genoeg ook hen waarvan je zou verwachten dat zij wel trouw zijn aan hun ambt, rol of taak. Deze mensen koesteren een diepe verholen haat naar hun medemens en het Leven. Ze zijn liever trouw aan hun machtsspelletjes, perversiteiten, geld en misbruik. Dit is niet negatief, maar de trieste constatering na achttien jaar vele mensen (soms zeer intensief) te hebben begeleid, iets wat wij met liefde zullen blijven doen voor hen die oren hebben om te horen en ogen om te zien. De waarheid is echter, en dat zeg ik zonder oordeel, dat mensen maar mensen zijn en vaak vanuit zichzelf gehecht willen blijven aan hun eigen wil en verslavingen. Geblinddoekt leven velen in verdeeldheid. Deze mensen zullen geen erfenis nalaten en niets erven van wat de nieuwe Aarde ons zal gaan bieden: voor karakterloze mensen is nergens plaats. De haat van deze kwaadwillenden deel ik in het geheel niet. Maar een ieder die van het Leven houdt kan niet anders dan zich in diepe ernst afkeren van mensen die zich willens en wetens bedienen en profiteren van deze kwaadaardigheid.

Zelf heb ik met veel inzet en door trouw te zijn, veel kwaad wat zich aan mij had opgedringen mogen afschudden en kwaad wat ik had aangenomen mogen afleggen. Een klein aantal mensen is trouw gebleven aan diezelfde idealen als die ik koester. Hun beschouw ik als mijn échte vrienden. Hen bied ik mijn onvoorwaardelijke vriendschap. Elk van ons koestert een diep verlangen naar eenvoud, reinheid, zuiverheid en oprechtheid. Rechtschapen van karakter proberen te zijn en dapper blijven in het trouw kunnen en mogen zijn naar het Leven.

Ik ben het nieuwe jaar begonnen met een diep respectvolle en liefdevolle buiging te maken voor die eenling die het in zich had om wél volkomen trouw te zijn aan haar Geest en haar taak. Mijn vurige wens is alle kinderen te mogen verwelkomen die bescherming en genezing nodig hebben en dat bij ons kunnen en zullen vinden. Ik zal mij blijven inzetten deze kinderen en volwassenen met wijsheid , toewijding en daadkracht te beschermen en te begeleiden. Ik zal in alle eenvoud alles wat mij is gegund ter beschikking blijven stellen aan de genezing van deze mooie Aarde.

Robert Jan Cavadino
1 januari 2017
Sint Philipsland