Onderzoek

Als een afdeling of een team langdurig niet naar behoren functioneert of het verzuim (zonder medische aanleiding) structureel te hoog is, dan wil het wel eens helpen om ‘vreemde’ ogen eens naar de situatie laten kijken.

EvoQ heeft ervaring en diepgaande kennis om snel en tegen relatief zeer lage kosten vast te stellen wat er mis is. We onderzoek de samenwerking, de wijze van communiceren, de onderliggende arbeidsethiek, het eigenaarsschap en nog vele andere aspecten. Meestal brengen we al binnen twee weken verslag uit aan het college of directie, met duidelijke en realistsche aanbevelingen die van belang zijn voor de korte en lange termijn.

We doen dit zonder mensen te kapitaliseren. Respectvol en zonder met schuld te gaan schuiven, duiden we feitelijk en zonder oordeel de oorzaken van de problemen. Het resultaat zal elke eigenaar van het probleem blij maken, behalve diegenen die belang hebben bij het instant houden van de oorzaak. Een duiding geeft duidelijkheid en concrete handvatten om zelf in alle eenvoud met eigen middelen de zaak heel gericht te corrigeren.