Voorwaarden

Van toepassing zijn onze algemene voorwaarden zoals u deze hier kunt lezen/downloaden (PDF): Algemene voorwaarden EvoQ

Aanvullende voorwaarden consulten, coaching, lichaamswerk en counseling.

  • Besprekingen en behandelingen vinden altijd plaats in Sint Philipsland (NL), tenzij anders overeengekomen met (de toegewezen begeleider) van EvoQ.

  • Wij behouden ons het recht voor de volledige kosten ervoor in rekening te brengen indien uw afspraak binnen 24 uur voor aanvang wordt  verzet of geannuleerd. Hiervoor geldt een minimum van 2 uur consult.

  • Betaling geschiedt altijd vooraf, tenzij anders overeengekomen met de begeleider van EvoQ.


Aanvullende voorwaarden cursussen, trainingen, workshops & lezingen.

  • Annuleringen of het verzetten van een training, workshop of lezing moet minimaal 1 week voor aanvang geschieden, anders behouden wij ons het recht voor de volledige kosten in rekening te brengen en u eventuele restitutie te onthouden.

  • Betaling in zijn geheel, inclusief de accommodatiekosten en belastingen, geschiedt vooraf, tenzij ander overeengekomen.

  • Accommodatiekosten nemen wij niet voor onze rekening, de eventuele kosten van het creëren en organiseren van een locatie maken geen deel uit van de offerte en zullen in zijn geheel separaat aan u worden doorbelast.

  • Reis- en verblijfkosten maken geen deel uit van de offerte en kunnen in hun geheel separaat aan u worden doorbelast.